Generationsväxlingen

Om ni klickar på bilden kommer ni till en webbsida som kallas ”generationsväxlingen”

Vad tror ni att en vit hand > guldstafett > svart hand symboliserar?

Vår teori som vi presenterar är att dagens extrema massinvandring handlar om att man har i ca 35 års tid skapat utanförskapsområden med hög arbetslöshet hos invandrare och vissa etniciteter som dominerar.  Dessa utanförskapsområden kallar man nu nystartszoner där det nu ska placeras nystartskontor. Där våra politiker säger man ska ”locka” företag…. Vad är det man ska locka med och vad är agendan och ideologin? Ni ser det på listan åt höger.

Annonser